INFO JA KASUTUSJUHEND

Juhend kasutamiseks
Rakendust on võimalik kasutada ühekordseks otsinguks. Sellisel juhul kuvatakse otsingu tulemus ekraanile ning sellest on võimalik genereerida PDF-fail, mida saab edasiseks kasutamiseks salvestada arvutisse või välja trükkida.

Registreeritud kasutajatel salvestatakse kõigi otsingute tulemused PDF-failidena ning neid on hiljem võimalik ülemise menüüriba nupult „Logid“ kätte saada.
Kasutajaks registreerumiseks vali ülemiselt menüüribalt „Logi sisse/Registreeru“. Sisesta lahtritesse oma nimi, meiliaadress ja parool. Peale ikooni „Registreeru“ vajutamist salvestatakse teie andmed süsteemis. Juhul kui oled oma parooli unustanud, saad tellida parooli muutmiseks vajaliku lingi registreeritud kasutaja e-mailile sisselogimise kuva lingilt "Unustasid parooli?".

Tõrjevahendite otsinguks tuleb:

  1. Sisestada oma nimi ja põllu nimi. Registreeritud kasutajatel kuvatakse kasutaja nimi automaatselt. Kasutaja ja põllu nime sisestamine võimaldab teil hiljem süsteemist leida oma otsingud ja iga põllu andmed.
  2. Märgi põllu asukoht kaardil. Lubades rakendusel ligipääsu enda asukoha infole, märgitakse asukoht kaardile automaatselt. Kasutades nutiseadet (nutitelefon, tahvelarvuti) peab automaatse asukohatuvastuse jaoks olema sisselülitatud GPS. Põllu asukohta kaardil on võimalik märkida ka ise vastaval kohal klikates. Kaarti saab põllu asukoha leidmiseks vaates suurendada ja igas suunas liigutada.
  3. Vali põllul kasvatatav kultuur ja selle kasvufaas. Toodud on loetelu kultuuridest mille kohta rakendus annab herbitsiidisoovitusi. Korraga saab valida ühe kultuuri.
  Kasvufaasi valikul tuleb esmalt teha valik kas herbitsiidi kasutatakse enne või peale kultuuri tärkamist. Valikul „Peale tärkamist“ tuleb valida taimede numbriline kasvufaas. Põhjalik juhend erinevate taimede kasvufaaside kohta on leitav siit.
  4. Vali põllul enamesinevad või tülikamad umbrohuliigid ja anna hinnang nende tihedusele ja kasvufaasile. Valiku lihtsustamiseks on umbrohuliigid grupeeritud kolmeks:
   „Tavalised umbrohud“,
   „Vähem esinevad umbrohud“
   „Kõrrelised umbrohud“
  Vastaval ikoonil klikates avaneb nimekiri vastava grupi umbrohuliikidest. Umbrohuliikide valikuks tuleb märkida toodud skaaladel nende hinnanguline kasvufaas ja tihedus, arvukus taimi ruutmeetri kohta. Tavaliselt on põllul 5-6, harvem kuni 8 domineerivamat umbrohuliiki. Väiksemaarvulistest liikidest tasub märkida vaid probleemsemaid umbrohte, n. tuulekaer, ohakad, puju.
  Liiga paljude liikide valimisel ei pruugi programm vastust leida ja kuvab teate „Palun kitsenda otsinguparameetreid“. Sel juhul tuleb vähendad valitud umbrohuliikide arvu. Juhul kui umbrohutõrje aeg ei ole veel saabunud või on juba möödas kuvatakse teade "Antud kasvufaasis ei ole umbrohutõrje võimalik".
  5. Otsingutulemuse leidmiseks kasuta ekraani allservas olevat rohelist ikooni „Leia sobivad herbitsiidid“. Tulemusena kuvatakse kultuuril antud kasvufaasis kasutada lubatud herbitsiidid ning nende optimaalsed kogused lähtuvalt umbrohtude arvukusest ja kasvufaasist. Herbitsiidid järjestatakse odavamast kallimani.
  Ekraani allserva menüüribal on võimalik valida „Loo PDF“ – mis genereerib otsingutulemusest PDF-faili, seda saab väljatrükkida ja alla laadida.
  Allserva menüüriba käsk „Tagasi“ suunab programmi algusesse, kus on võimalik muuta andmeid juba sisestatud põllu kohta või alustada uue põllu andmete sisestamisega.